Tipărire
Categorie: Uncategorised
Accesări: 12969

IMPORTANT !!!

In atentia beneficiarilor care intentioneaza sa achizitioneze utilaje agricole in cadrul proiectelor care vor fi finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, submasura 4.1, Investitii in exploatatii agricole, si care solicitata eliberarea negatiei sau alt document din care sa rezulte ca investitia nu face obiectul evaluaraii conditiilor de igiena, va informam ca, in conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Ministerul  Sanatatii, aceste documente nu se eliberea de directiile de sanatate publica judetene.

Acest aspect este mentionat si in Ghidul Solicitantului pentru aceasta submasura la pag.47 de pe site-ul AFIR.